Privacystatement

Privacy is belangrijk (ook voor ons)

Klik hier voor onze verwerkingsovereenkomst.

Hieronder leggen we graag uit hoe we bij Hijman met uw persoonsgegevens omgaan. Zodat u weet waarop u kunt rekenen. Heeft u na het lezen nog vragen? Of een opmerking of klacht? Neem dan contact met ons op.

Geldig voor alle webpagina’s en domeinnamen

Allereerst, dit privacystatement is van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s (inclusief internetportaal) onder de domeinnaam www.hijman.nl. Ook alle gelieerde domeinnamen, en alle diensten die worden aangeboden door Hijman Schoonmaakartikelen (zoals de cliëntenintake) vallen onder dit privacystatement. Voor de duidelijkheid: als we het over ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ hebben, bedoelen we ook ‘zij’ of ‘haar’.

Voorop staat: we gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Hier kunt u op vertrouwen:

 • Wij vermelden duidelijk met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die we nodig hebben voor legitieme doeleinden;
 • Wij vragen u eerst om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, in de gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij nemen beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. En dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, als u daar om vraagt.

Deze persoonsgegevens bewaren we

Doordat u onze services gebruikt, krijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat u ze aan ons geeft zodat wij ze kunnen verwerken.

Onderstaande gegevens gebruiken en bewaren we:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Btw-nummer
 • KvK nummer
 • Omzet- en afzetgegevens
 • Functie
 • Bankgegevens
 • Geslacht
 • IP-adres

Registreren

Bij sommige onderdelen van onze services moet u zich eerst registreren. Denk aan de Mijn Hijman-omgeving. Na registratie bewaren wij, via uw gebruikersnaam, de persoonsgegevens die u heeft opgegeven. Wij bewaren deze, zodat u ze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. En zodat wij u contact met u op kunnen nemen als we bijvoorbeeld een vraag hebben over uw bestelling.

Wij geven uw gegevens nooit aan derden. Tenzij dat noodzakelijk is om de overeenkomst die u met ons sluit, te kunnen uitvoeren. Of omdat de wet het van ons vraagt, bijvoorbeeld als er een vermoeden van fraude of misbruik is. In zo’n geval kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang Mijn Hijman (klanten)

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving. Daar kunt u zelf zaken instellen, opgeven, wijzigen en informatie achterlaten.

Reclame

Zo kunnen wij u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • Per e-mail
 • Via social media
 • Per telefoon

 

Contactformulier

Op hijman.nl heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier of chatbox. Daarbij vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen, zodat wij uw vraag kunnen behandelen. U kiest zelf welke gegevens u invult.

De gegevens die u ons toestuurt, bewaren we zolang als nodig is om uw vraag te beantwoorden en af te handelen.

Nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten en diensten. Uw e-mailadres voegen we alleen toe aan de lijst van abonnees als u daar toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief heeft een link waarmee u zich kunt afmelden.

 

Locatiegegevens

Als het nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (gps) van u verzamelen. Daar vragen we op het moment zelf uw toestemming voor. Het kan zijn dat deze locatiegegevens worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van de navigatiesoftware, zoals Google Maps. Maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Gegevens doorgeven aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij onze services aan u. In het geval deze partners (deels) gevestigd zijn buiten de EU, hebben wij strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Uiteraard vragen we altijd eerst om uw toestemming voordat wij uw gegevens doorgeven.

Als er iets verandert, laten we dat weten

Verandert er in de toekomst iets aan ons privacybeleid? Dan vermelden wij dat op onze website.

Februari 2020