Algemene Leveringsvoorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33185.545 op 12 februari 2020. De voorwaarden zijn ingedeeld in de volgende artikelen:

Artikel 1. Wie zijn wij?

Artikel 2. Onze bereikbaarheid

Artikel 3. Wanneer gelden deze voorwaarden?

Artikel 4. Definities

Artikel 5. De overeenkomst

Artikel 6. De levering

Artikel 7. Betaling

Artikel 8. Retouren

Artikel 9. Garantie, reparaties en diensten

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Artikel 11. Eigendom

Artikel 12.Tot slot

Artikel 1. Wie zijn wij?

Wij zijn ‘Hijman Schoonmaakartikelen’, verder te noemen Hijman. Ons btw-nummer is NL008040722.B01 en ons KvK-nummer is 33185.545

Artikel 2. Onze bereikbaarheid

Zo kunt u ons bereiken:

 • op onze kantoor- en winkellocatie:De Flinesstraat 261114 AL Amsterdam-Duivendrecht
 • telefonisch tijdens werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur op 020-6659501
 • via de mail: verkoop@hijman.nl
 • via onze website: https://www.hijman.nl
 • via Instagram:
 • via linkedin:

Artikel 3. Wanneer gelden deze voorwaarden?

 • Deze voorwaarden geven de afspraken weer die gelden tussen u, de klant, en Hijman. Deze voorwaarden zijn van toepassing als u een product of dienst bij ons koopt of hebt gekocht. Dan is het prettig dat er duidelijke afspraken zijn tussen u en ons. Zodat u ervan verzekerd bent dat u zorgeloos en gemakkelijk bij ons kunt kopen. Wij zijn namelijk ‘Uitblinkers in gemak’.
 • Soms hebben we aparte voorwaarden bij een product. Die gelden dan naast deze Algemene Voorwaarden.
 • Door onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
 • Wij zijn een groothandel. Deze Algemene Voorwaarden gelden dus alleen voor zakelijke klanten. Dus bestelt u niet vanuit uw bedrijf of functie? Dan gelden deze voorwaarden niet.
 • Hijman kan op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen of aanvullen voor toekomstige bestellingen. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de datum die wij aangeven. Wij laten u dat weten via onze bekende kanalen, zoals onze website.

Artikel 4. Definities

 • Wij zijn Hijman: ‘de rechtspersoon’.
 • De klant dat bent u: ‘iedere natuurlijke- of rechtspersoon’, die vanuit zijn beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met Hijman.
 • Producten: alle goederen die door Hijman worden verkocht.
 • Diensten: alle diensten die door Hijman worden aangeboden of verkocht.
 • Levertijd: een datum of een tijdstip.
 • Overeenkomst: alle afspraken die tussen u en Hijman schriftelijk, in elke vorm, zijn vastgelegd en geaccepteerd door u en Hijman. Zie verder artikel 5.

Artikel 5. De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand:

 • Nadat u onze offerte hebt geaccepteerd. U krijgt van ons een orderbevestiging;
 • Door een bestelling te plaatsen op onze website en deze te betalen. Of door op rekening te bestellen (na onze goedkeuring). U krijgt van ons een factuur;
 • Door af te rekenen in onze winkel of op rekening (na goedkeuring door Hijman). U krijgt van ons een kassabon, factuur of leverbon;
 • Na schriftelijke garantie bij bepaalde producten of artikelen.

5.2 Wat verder belangrijk is bij de overeenkomst:

 • Wij kunnen we een levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, als:
   o U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt. o We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen. o We u gevraagd hebben om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs krijgen. o Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer kunnen nakomen.
 • Hijman hoeft de overeenkomst niet uit te voeren, als er gegronde redenen zijn om de producten niet te leveren. Dit beoordeelt Hijman.
 • Hijman kan de overeenkomst per direct ontbinden als het voor ons onmogelijk is om te kunnen leveren. Uiteraard bieden we u, waar mogelijk, een alternatief aan.
 • Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn alleen geldig, als Hijman deze schriftelijk heeft bevestigd.
 • Wilt u een bestelling afzeggen of wijzigen? Dan doet Hijman zijn uiterste best om u hierin tegemoet te komen. Als het niet mogelijk is om af te zeggen of te wijzigen, dan leveren wij de oorspronkelijke bestelling aan u. Is het wel mogelijk om af te zeggen of te wijzigen, maar leidt dit tot extra kosten? Dan brengen wij deze extra kosten bij u in rekening. Hiervan stellen wij u vooraf van op de hoogte.
 • Afspraken tussen u en een accountmanager of andere vertegenwoordiger van Hijman zijn pas bindend wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd door Hijman.
 • Afbeeldingen en teksten op de website of social media, modellen en verstrekte monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten, specificaties, brochures of promotiemateriaal zijn bedoeld ter indicatie. Hier kunt u geen rechten aan ontlenen.
 • Tussentijdse prijswijzigingen van de te leveren goederen en diensten berekenen wij aan u door. We brengen u hiervan tijdig op de hoogte.

Artikel 6. De levering

6.1 Levertijd en leveringen

 • Levertijden worden door Hijman, onder voorbehoud, vastgesteld. Wij doen ons best om onze afspraken na te komen. Wanneer blijkt dat we de levertijden niet halen, brengen we u op de hoogte. Het geeft u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Ook hebt u geen recht op een schadevergoeding.
 • Wanneer we niet uw hele bestelling in één keer kunnen bezorgen, dan mogen wij de diensten of producten in deelleveringen bezorgen.
 • Wij bezorgen op het door u aangegeven bezorgadres. Of op een specifieke locatie, als u dat schriftelijk hebt aangegeven. Wij proberen, waar mogelijk, aan uw wensen te voldoen.
 • Wij betalen de kosten van het verzenden en leveren bij een minimum bestelbedrag. Als het bestelbedrag lager is, dan brengt Hijman 16,50 bezorgkosten in rekening. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Wilt u graag dat uw bestelling op een andere manier of op een andere datum dan via onze bezorgopties en koeriers wordt bezorgd? Geen probleem. De verzendkosten zijn in dat geval wel voor uw eigen rekening. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele problemen of schade veroorzaakt door derden.

6.2 Wat verder belangrijk is bij de levering:

 • We leveren tegen de prijs die is overeengekomen, dat wil zeggen exclusief btw en de eventueel bijkomende vervoerskosten en andere bijkomende kosten.
 • Hijman wacht met leveringen wanneer u nog niet aan uw afgesproken (betalings-)verplichtingen heeft voldaan.
 • Kunnen we de goederen niet op de afgesproken datum en plaats afleveren? Of weigert u uw bestelde producten of diensten? Dan is dat voor uw rekening en risico. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.
 • Is er, ondanks zorgvuldigheid van onze kant, een afwijking in de levering, hoeveelheden of specificaties? Dan zoeken we naar een goede oplossing. Het geeft u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Ook hebt u geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Betaling

7.1 Facturen en tijdige betaling

 • U moet uw factuur betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
 • Als u niet op tijd betaalt, dan kunnen wij een deurwaarder inschakelen om het verschuldigde bedrag te laten incasseren. De kosten van de inzet van een deurwaarder zijn dan voor uw rekening. Daarnaast komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.

7.2 Wat verder belangrijk is bij de betaling:

 • Op rekening bestellen? Dat kan, met onze goedkeuring. De hoogte van het bestelbedrag stellen wij vast. We kunnen deze goedkeuring, op elk moment, ook intrekken.
 • We kunnen uw kredietwaardigheid onderzoeken.
 • Bij liquidatie, (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt, mogen wij de overeenkomst per direct opzeggen of een bestelling annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
 • Zijn wij een bedrag aan u verschuldigd? Dan kunnen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij, mogelijk, nog van u tegoed hebben.

Artikel 8. Retouren

8.1 Service van Hijman

 • Toch niet tevreden over uw product? Dat is vervelend. Daarom kunnen voorraadartikelen binnen 45 werkdagen retour gestuurd worden, mits ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in de originele verpakking.
 • Is het product beschadigd bij u aangekomen, laat het ons dan weten. Wij zoeken dan naar een passende oplossing.

8.2 Wat verder belangrijk is bij retouren:

 • U kunt op verschillende manieren retourneren. Hoe u dit kunt doen, vindt u op onze website.
 • Als u niet aan alle voorwaarden hebt voldaan wat betreft het retourneren, dan mogen wij de retour weigeren.
 • Als wij uw retour geaccepteerd hebben, dan betalen wij het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terug.
 • Artikelen die speciaal voor u zijn besteld en “private label” artikelen kunt u niet retourneren. Deze artikelen zijn voorzien van een * op uw factuur en als zodanig herkenbaar.

Artikel 9. Garantie, reparaties en keuringen

9.1 Garantie

 • Op een aantal producten krijgt u fabrieksgarantie. Wanneer het product bij normaal gebruik stuk gaat binnen de garantietermijn en de garantievoorwaarden, dan repareren of vervangen wij, of de producent, uw product kosteloos op de onderdelen waarvoor dit geldt.
 • Hijman mag producten weigeren die voor reparatie of vervanging worden aangeboden, als ze niet voldoen aan de garantietermijn of garantievoorwaarden.

9.2 Reparaties

 • Hebt u geen garantie meer? Dan kunnen wij uw product repareren, tegen betaling. We onderzoeken het product en maken een prijsopgave. Op basis daarvan kun u kiezen of u het product wilt laten repareren of niet.
 • Mocht het gerepareerde product stuk gaan, dan zoeken we met u een passende oplossing.

9.3 Keuringen

 • Hijman heeft een aantal NEN-keurmeesters, die bevoegd zijn om een aantal keuringen uit te voeren. U vindt er meer over op onze website.
 • Keuringen kunnen worden uitgevoerd bij Hijman of bij u op locatie. Wel zo makkelijk.
 • Na de keuring ontvangt u een keuringscertificaat waarmee u kunt aantonen dat u gecontroleerde en gecertificeerde ‘veilige’ arbeidsmiddelen ter beschikking stelt aan uw medewerkers.
 • U krijgt automatisch bericht wanneer uw arbeidsmiddelen aan herkeuring toe zijn.

9.4 Wat verder belangrijk is bij garantie, reparaties en diensten:

 • Wij hebben een eigen servicedienst, met veel kennis van zaken en een grote voorraad. Hierdoor kunnen wij reparaties meestal binnen 1 werkweek uitvoeren.
 • Komt uw product voor reparatie in aanmerking? Als wij op dat moment een leenmachine op voorraad hebben, dan kunt u daar gebruik van maken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 aansprakelijkheid en schade

 • Is er schade, materieel of immaterieel, ontstaan uit producten en diensten die door ons geleverd zijn? Dan is Hijman alleen aansprakelijk voor maximaal de factuurwaarde van de geleverde producten en diensten, waaruit de schade is ontstaan of waarmee de schade verband houdt.
 • Hijman vergoedt, als wij aansprakelijk zijn, alleen de directe schade. Vervolgschade vergoeden we dus niet.

Artikel 11. Eigendom

11.1 Uw en ons eigendom

 • Heeft u eigendommen bij ons, ter reparatie of ter keuring aangeboden? Daar gaan wij verantwoord mee om. Mocht er toch iets gebeuren met uw eigendom, bijvoorbeeld schade of verlies, dan valt dit onder de verzekering van Hijman. Wij zoeken samen met u een passende oplossing om de schade of het verlies te herstellen.
 • De producten die wij u leveren blijven van ons, totdat u alle gemaakte afspraken bent nagekomen. Denk hierbij aan de betaling, rentes of andere kosten.

Artikel 12. Tot slot

 • Naast de algemene voorwaarden hebben wij ook een privacyverklaring die van toepassing is. Deze vindt u op onze website: www.hijman.nl.
 • Bij een geschil is het Nederlandse recht van toepassing.