Plastic4us

PLASTIC 4 US een ophaal- en recycleservice voor plastic afval.

Het concept werkt simpel, en bestaat uit vier stappen:

1. De klant verzamelt op één, of meerdere centrale locaties. plastic flesjes, cans en drums in een ‘Plastic 4 Us box’.
2. Op verzoek, tijdens het afleveren van de bestelling, wordt de ‘Plastic 4 Us box’ geleegd en wordt de inhoud meegenomen.
3. Verwerking van het plastic afvalmateriaal vindt plaats door middel van een shredder. Hiermee worden de plastics omgezet in granulaat dat als grondstof dient voor nieuwe producten.
4. Met een mal of 3D-printer worden weer nieuwe producten gemaakt.
5. Onze ultieme doel is het maken van producten die weer gebruikt kunnen worden binnen het “schoonmaken”

Klein beginnen
“Gesprekken om een gezamenlijk front te vormen voor de inzameling zijn onlangs gestrand”, vervolgt Wink. “Enerzijds begrijpelijk, want er zijn natuurlijk allerlei redenen te bedenken om wel of juist niet te participeren. Het eigen voordeel is altijd belangrijk, maar het betreft in dit geval een gezamenlijk probleem. De reacties zijn positief en laten we niet vergeten dat het valt of staat met de participatie van de klanten. We beseffen ons goed dat we geen afvalverwerker zijn en klein beginnen.”


Nieuwe flacons
Het zou dus nog duurzamer kunnen, maar daarvoor is het project nu nog te klein. Dat er stappen worden gezet op groen gebied is natuurlijk al een stap in de goede richting. Het ultieme doel van het project ‘PLASTIC 4 US’ is dat het granulaat zijn weg weer vindt naar de schoonmaakbranche door gebruikt te worden in nieuwe flacons of in andere schoonmaakmaterialen. Er zijn verregaande gesprekken om dit mogelijk te maken. Zoals gezegd staat of valt het concept bij de massa. Zolang ‘Plastic 4 Us’ geen financieel blok aan het been wordt, zijn er volop mogelijkheden. Aanhaken dus!

Meer info op www.plastic4us.nl