Nieuwe Europese Wet- en Regelgeving EN 131-1/2 voor standaard ladders en trappen heeft nagenoeg géén gevolgen in Nederland


Afgelopen weken is er eindelijk meer duidelijkheid gekomen over wat de gevolgen voor Nederland zijn na het verschijnen van de nieuwe Europese wet- en regelgeving voor ladders en trappen, de EN131-1/2.
De afgelopen periode zijn er door verschillende partijen publicaties naar buiten gebracht over verandering in de regelgeving rondom ladders en trappen, waarbij werd gesuggereerd dat deze veranderingen ook in Nederland van toepassing zouden zijn.

Maar wat verandert er nu werkelijk in Nederland?
Het Warenwet besluit Draagbaar Klimmaterieel is al sinds jaar en dag leidend in Nederland, als het gaat om de technische eisen waar ladders en trappen minimaal aan moeten voldoen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de naleving hiervan en controleert de producten die in Nederland in de handel worden gebracht.
Naast de Warenwet zijn er diverse productnormen die invulling geven aan de laatste stand der techniek en waar fabrikanten hun productcertificeringen op kunnen baseren. Zoals de Nederlandse nationale norm NEN-2484, waarmee met het voldoen aan deze norm, de fabrikanten en gebruikers een garantie hebben dat deze producten geschikt zijn voor professioneel gebruik. Deze norm is een aanvulling op de Warenwet en blijft vooralsnog onveranderd in afwachting van de verdere
ontwikkeling van de Europese norm.

Op Europees niveau is er nog de EN-131. Hiervan zijn de laatste jaren diverse delen vernieuwd en na een langdurig traject worden de oorspronkelijke delen 1 en 2 voor standaard ladders en trappen (dus geen telescoop- en vouwladders) per 1 januari 2018 definitief. Daarvoor zijn op dit moment veel (buitenlandse) fabrikanten bezig om wijzigingen door te voeren in hun producten. Deze Europese norm is echter niet geharmoniseerd en heeft daarmee geen wettelijk kader. Zowel de Europese wetgever als o.a. de Nederlandse overheid hebben tot nu toe het standpunt ingenomen dat deze norm een onvoldoende veiligheidsniveau biedt om aan de wet gekoppeld te worden.

Daarom is het Besluit Draagbaar klimmaterieel nog steeds leidend voor de Nederlandse markt en zijn de productnormen hier onder geschikt aan. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant om aan te geven voor welke doelgroep en toepassing zijn product geschikt is. Voor wat betreft het professioneel gebruik, zijn niet alleen de technische eisen waar een product aan moet voldoen belangrijk, maar dient ook rekening te worden gehouden met de Arbowet. In het Arbo-besluit 7.23 en in de daar van afgeleide branche specifieke Arbo-catalogi zijn de voorschriften terug te vinden. Het soort werk en de tijd bepalen daarbij in belangrijke mate of de ladder/trap gekozen kan worden als werkplek. In het A-blad “ladders en trappen” dat voor bedrijven in de bouw is opgesteld, staan hiervoor een paar handige schema’s.

Veranderingen per 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 gaat de EN131 deel 1 en 2 dus veranderen. Deze veranderingen zoals o.a. de vergrote basisbreedte en de uitneembaarheid van ladderdelen zullen mogelijk zichtbaar worden in de producten die in Nederland worden verkocht. Dit zal vooral het geval zijn bij producten die buiten Nederland worden vervaardigd.
De status van de normen EN131 en NEN2484 blijft ongewijzigd en hebben geen aanvullende invloed op de wetgeving in Nederland, waardoor ladders en trappen die in Nederland conform EN131 en NEN2484 worden verkocht te allen tijde moeten voldoen aan de Warenwet, Besluit Draagbaar Klimmaterieel.

Dirks Klimmaterialen zal, m.u.v. de puntladders voor Glazenwassers, vooralsnog geen wijzigingen gaan doorvoeren. Dat wil niet zeggen dat zij niet naar de EN131 hebben gekeken. Zij hebben onze ladders en trappen met goed gevolg getest conform de EN131.
Echter kunnen zich niet vinden in een 2-tal eisen uit deze norm. Hierbij bedoelen zij o.a. de vereiste basisbreedte voor ladders. Na een demonstratie in Helmond in samenwerking met de glazenwassersbranche OSB, deelt de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) hun mening hierin.

Omdat verder de Warenwet leidend blijft voor Nederland, zullen de ladderdelen normaal uitneembaar blijven.

Hun puntladders daarentegen zullen wel gewijzigd worden. De meeste van deze beroeps specifieke ladders, welke zij hoofdzakelijk in het buitenland verkopen, zullen zij gaan uitvoeren met een bredere basis. Verder zullen de ladderdelen niet meer uitneembaar zijn en zullen ze worden uitgevoerd met een andere sportvorm in het topdeel. Wil men de delen toch los gebruiken, dan kunnen zij op verzoek, het betreffende deel uitvoeren met een nieuw ontwikkelde basisverbreding.