Op 29 en 30 juni 2016 hebben wij de lang verwachte ISO 14001 milieu-audit gehad. Een uitgebreid traject is daarmee succesvol afgesloten en wij mogen nu vol trots het ISO 14001 certificaat voeren. Een belangrijke stap voor Hijman in het systematisch en structureel streven naar betere milieuprestaties en onze kwaliteitsnormen. Naast dit ISO 14001 certificaat, hebben wij ook de (her-)certificering van de ISO 9001 en de MVO-Wijzer met goed gevolg afgerond.

Een belangrijke stap voor Hijman in het systematisch en structureel streven naar betere milieuprestaties en onze kwaliteitsnormen.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Hijman heeft alle milieurisico’s in kaart gebracht en beheersmaatregelen gewaarborgd. Op deze manier werken de medewerkers van Hijman veilig en verantwoord en wordt wet- en regelgeving rondom milieu nageleefd.

ISO 9001 is een internationaal geaccepteerde norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. In simpeler bewoordingen wordt ISO 9001 vaak als volgt weergegeven:

-          Zeggen wat je doet

-          Doen wat je zegt

-          Bewijzen

Voor Hijman zijn deze kwaliteitsnormen heel belangrijk. Ons werk begint en eindigt bij onze klant. De mate van tevredenheid van onze klanten geeft aan in hoeverre we het goed doen. Dit is een continu proces dat altijd bovenaan onze prioriteitenlijst staat.

ISO kwaliteitsnormen in het algemeen helpen Hijman om het bedrijf goed te beheren, te leiden en prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Processen en structuren zijn voor de gehele organisatie duidelijk, waardoor de betrokkenheid van de medewerkers wordt vergroot. Ook de communicatieprocessen zijn voor iedereen helder.

Kwaliteit, milieu en veiligheid zijn altijd al belangrijke speerpunten voor Hijman geweest. De ISO en MVO certificering is hier van de formele objectieve bevestiging.