Hijman schoonmaakartikelen en ECMR samen op weg naar een duurzame wereld.

European Cleaning Machines Recycling (ECMR) en Hijman schoonmaakartikelen uit Amsterdam zijn per 1 augustus een tweejarig contract met elkaar aangegaan voor het  ontmantelen en recyclen van oude reinigingsmachines en apparatuur welke door Hijman schoonmaakartikelen worden teruggenomen bij hun relaties. André Vonk Managing Director van ECMR en Roland Wink , Algemeen directeur van Hijman schoonmaakartikelen vertellen er meer over.

“ECMR verzorgt de inname van alle reinigingsmachines en aanverwante apparatuur die door Hijman schoonmaakartikelen na gebruik bij hun relaties aan het eind van hun levensfase zijn gekomen”, vertelt medeoprichter André Vonk van ECMR. “Hijman schoonmaakartikelen heeft gekozen voor een duurzame oplossing voor haar klanten, waarin zowel de ontmanteling als de recycling op een verantwoorde wijze kan plaatsvinden door ECMR. De sociale en transparante werkwijze, alsmede onze visie op het maatschappelijk verantwoord ondernemen en het optimaal hergebruik mogelijk te maken van schaarse fossiele grondstoffen, vormt hierbij het gezamenlijk doel als inzet naar een circulaire economie.”

Duurzaamheidsdoelstellingen

De keuze om machines maar ook alle andere toegepaste reinigingsmachines in de branche op een verantwoorde en transparante wijze te recyclen was al langere tijd een topprioriteit voor Hijman om hier op een juiste wijze voor haar relaties een antwoord op te vinden. “Tot voor kort wisten wij in het geheel niet wat er met de apparatuur feitelijk gebeurde. Alle apparatuur of het nu een vloerreinigingsmachine of hogedrukreiniger is die niet meer gebruikt kan worden eindigen nu niet meer bij het grof vuil of bij bedrijven die niet aantoonbaar duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor transparantie voorstaan. Het feit dat ECMR een voortrekkersrol heeft ingenomen binnen de reinigingsindustrie, heeft ons alleen maar bevestigd dat zij voor onze industrie de juiste partner zijn om hier met elkaar te werken aan een verdere optimalisering om tot een circulaire economie te komen en maatschappelijk een verantwoorde bijdrage hieraan te leveren”. aldus Roland Wink. 

Cradle to Cradle

Waarom heeft Hijman de samenwerking met ECMR opgezet? “Vanuit onze visie op duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid vinden we het uitermate belangrijk dat we de reststroom die vanuit onze relaties komen en niet meer ingezet kunnen worden, op een zo duurzaam mogelijke manier te verwerken. Daarmee tonen we onze verantwoordelijkheid en betrokkenheid van cradle to cradle”, legt Wink uit. 

“Natuurlijk proberen wij al om machines zoveel mogelijk opnieuw in te zetten door ze op te knappen en waar mogelijk aan te bieden als occasion, maar we hebben ervaren dat dit ook een keer eindig is. Machines waarvan we besluiten dat deze niet meer rendabel kunnen worden opgeknapt en ingezet, wilden we op een zo verantwoord mogelijke manier verwerken. Ontmanteling en recycling is de beste manier om de verschillende materialen te scheiden, zodat deze hergebruikt kunnen worden in industrieën die een grote vraag hebben naar bestaande grondstoffen. Om de impact op het milieu te verminderen, kiezen we ervoor om de materialen voor ontmanteling en recycling zoveel mogelijk in te nemen zodat voldoende volume ontstaat voor de afvoer door ECMR. Dit voorkomt onnodig transport en daaruit voortkomende milieuvervuiling zoals CO2 uitstoot. Het feit dat ECMR volledig inzicht geeft in de uitgevoerde ontmanteling en recycling d.m.v. per machine uitgevoerde recycling certificaten en geaccrediteerd is door het ministerie van Infrastructuur en milieu en volgens de TÜV 14001:2015 processen werkt, was de keuze voor ECMR door ons snel gemaakt”, aldus Wink.

Verantwoord omgaan met de aarde

Vonk: “Onze fossiele grondstoffen raken uitgeput, machines zijn thans voor 95% recyclebaar. Het is onnodig te zeggen dat hergebruik van grondstoffen het antwoord is om op een verantwoorde wijze met onze aarde om te gaan. Indien we in hetzelfde tempo doorgaan om fossiele grondstoffen uit de aarde te bemachtigen, zullen over circa 45 jaar alle van belang zijnde grondstoffen voor industriële toepassingen verdwenen zijn. Helaas hebben we moeten concluderen dat een groot aantal machines en apparatuur nog steeds hun weg vinden naar stortplaatsen in de derde wereld, met alle negatieve gevolgen van dien, op het gebied van natuur, mens en milieu.”

Vonk vult aan. “Het terug leveren van de gerecyclede grondstoffen naar onze partners is één van de uitdagingen waar wij momenteel  voor staan. Via onze relaties maken wij onderscheid tussen vervuilde en schoon gewassen grondstoffen, zoals bijvoorbeeld bij de kunststoffen. Hergebruik is mogelijk naar verschillende toepassingen, denk aan gebruikte batterijen voor windturbines, kunststof verlichtingen, bermpaaltjes, openbare bankjes en andere toepassingen waar deze nu voor worden hergebruikt.”

Voor verdere informatie:

André J. Vonk MBA

European Cleaning Machines Recycling (ECMR)

085-4895090  

www.ecmr.nu